Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

1) Chęć zwrotu/wymiany towaru zgodnego z umową/ z zamówieniem musi być zgłoszona Sprzedającemu w formie pisemnej (istnieje możliwość pobrania formularza zwrotu towaru), w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru (pod warunkiem, że nie nosi on jakichkolwiek śladów użytkowania i nadaje się do dalszej odsprzedaży).
2) Firma ENGER zobowiązuje do rozpatrzenia zgłoszenia zwrotu/wymiany w terminie 14 dni od daty jego daty.
3) Koszt przesyłki zwracanego lub wymienianego towaru do Sprzedawcy pokrywa Klient.
4) W niektórych przypadkach Klient może skorzystać ze środków transportu Firmy ENGER; wówczas odbiór przesyłki od Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Sprzedawcy. Zwrot kosztu transportu następuje na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Firmę ENGER, z terminem wymagalności 7 dni od daty jej wystawienia lub w szczególnych okolicznościach, koszty te mogą być doliczone do następnego zamówienia dokonanego przez Klienta, jako wyszczególnione na Fakturze VAT.
5) Wymiana towaru będzie dokonywana zgodnie z dostępnością towaru.
Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie, regulują przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.)
W sprawach spornych rozstrzyga Sąd właściwy do miejsca lokalizacji poszkodowanego.


Newsletter

Katalog