Nowy koszyk 0 PLN

Unia Europejska
Data publikacji:

Fundusze Europejskie

 

Przedsiębiorstwo ROBERT KWIECIEŃ "ENGER" otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Tytuł projektu:

„Zrealizowanie przez firmę ENGER profesjonalnego procesu projektowego w celu opracowania projektu ergonomicznej klamki”

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wdrożenie na rynek przez firmę Enger nowego produktu w
postaci ergonomicznej klamki przeznaczonej dla osób starszych i osób zmagających się ze schorzeniami dłoni i chwytu.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wdrożeniu na rynek nowego produktu w postaci ergonomicznej klamki przeznaczonej dla osób starszych i osób zmagających się ze schorzeniami dłoni i chwytu. Nowy produkt zaprojektowany zostanie przez profesjonalnych
projektantów i charakteryzować się będzie autorskim wzorem.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie profesjonalny proces projektowy, na który składać się będzie:

  1. Przeprowadzenie wstępnego audytu/diagnozy, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego.
  2. Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania projektu wzorniczego w tym: informacja na temat otoczenia rynkowego, opracowanie i przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z grupą odbiorców ostatecznych; analiza i synteza wywiadów; opracowanie założeń do briefu projektowego; określenie wstępnych kierunków projektowych.
  3. Opracowanie projektu, prototypu oraz przeprowadzenie testów nowego produktu w tym opracowanie projektów koncepcyjnych, zweryfikowanie potencjalnych kierunków projektowych, opracowanie projektów szczegółowych, wykonanie prototypu, konsultacje ergonomiczne dot. prototypu, przygotowanie dokumentacji technicznej.

 

Wartość projektu: 504 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 348 500,00 PLN